pl PL     sk SK     en EN    

Radio Expres - 1000 EUR za jednu SMS

Projekt: Radio Expres - 1000 EUR za jednu SMS
Trvanie: 01.07.2013 - dodnes
Účel: Zvýšenie počúvnaosti rádia
Použité riešenie: SMS aplikácia
Popis:
Aplikácia spracováva všetky prichádzajúce SMS a generuje unikátne prístupové kódy do premium zóny. 
Digital Virgo v tomto projekte má na starosti:
  • generovanie unikátnych kódov
  • spracovanie všetkých prichádzajúcich SMS
  • vytvorenie premium zony na www.expres.sk
  • žrebovanie
  • info linka pre spotrebiteľov
  • štatistiky a reporting
  • marketingová podpora prostredníctvom SMS BULK