pl PL     sk SK     en EN    

KELT 2014 - zaží svoj Keltánok

Projekt: KELT 2014 - zaží svoj Keltánok
Trvanie: 01.08 - 30.9.2014
Účel: Celonárodné promo značky KELT
Použité riešenie: SMS a WEB aplikácia
Popis:
Aplikácia umožnila spotrebiteľom zádávať kódy, ktore našli pod uzávermi cez SMS alebo cez internet. Hráči, ktorí sa zapojili do súťaže si mohli kontrolovať svoje zadané kódy a výhry prostredníctvom on-line rozhrania.
Výhercovia boli o výhrach informovaní prostredníctvom SMS a vyzvaní na zaslanie adresy, potrebnej na doručenie výhry. Aplikácia automaticky spracovala prichádzajúce SMS.
Digital Virgo v tomto projekte malo na starosti:
  • generovanie unikátnych kódov
  • prerozdelenie kódov podľa produktového portfólia KELT
  • spracovanie všetkých prichádzajúcich SMS
  • spracovanie všetkých prijatých kódov cez SMS a cez internet
  • žrebovanie
  • info linka pre spotrebiteľov
  • štatistiky a reporting
  • rozsev SMS