pl PL     sk SK     en EN    

Fun Skan

Projekt: Fun Skan - SMS chat
Trvanie: od mája 2005
Účel: Generovanie príjmov z pridaných služieb segmentu,  k zvýšeniu počtu užívateľov v rámci PLUS GSM siete
Použité riešenie: SMS chat s použitím lokalizácie
Popis:
Spoločnosť Digital Virgo S.A. vytvorila pre predplatiteľov sieť Plus značkovú službu Fun Skan. Fun Skan je služba poskytujúca chat cez SMS správy, kde užívatelia lokalizujú ľudí vo svojom okolí za účelom anonymného rozhovoru.
  • Registráciou v sieti Fun Skan užívateľ odsúhlasuje, aby bola jeho SIM karta lokalizovaná. Vytvorí si osobný profil (uvedie svoju prezývku, pohlavie, vek).
  • Užívatelia môžu skenovať svoje okolie a hľadať potencionálnych kandidátov na rozhovor - na tento účel odosielajú SMS príkazy: SKAN (skenovanie kombinované s vytočením hovoru) alebo LIST (vytvorí zoznam štyroch užívateľov).
  • Vyhľadávanie je založené na lokalizácií, aby sa účastníci rozhovoru nachádzali v najbližšom okolí.
  • Po dokončení vyhľadávania môžu užívatelia prejsť na SMS chat, načo im je poskytnutý vlastný chatovací kanál (priradené číslo). Systém povoľuje rozhovor až s deviatimi ľudmi naraz.
Okrem SMS chatov, FunSkan služba navyše poskytuje aj:
  • online službu  www.funskan.pl
  • mini wap stránku na mobilnom portále Plus.pl
  • Komunikátor pre platformu Android je zadarmo dostupný na Google Play