pl PL     sk SK     en EN    

Ocenenia

Už od úplného začiatku bola Digital Virgo (predtým Avantis) prosperujúcou spoločnosťou. Jej miera vývoja bola jednou z najvyšších v Poľsku.
Intenzívny rozvoj bol potvrdený ocenením Business Gazelle (ocenenie pre najrýchlejšie sa vyvíjajúce spoločnosti v Poľsku), ktoré spoločnosť získala v rokoch 2004, 2005, 2006 a 2007.
"Puls Biznesu" udeľuje Business Gazelle od roku 2001. Podmienkou udelenia je fungovanie firmy minimálne tri roky pred získaním ocenenia, dosiahnutie určenej predajnej hodnoty firmy a každoročné zisky a prírastky príjmov z predaja.
Finančné zdroje spoločností sú preskúmané redakciou “Puls Biznesu” a Coface Poland.
Umiestnenie spoločnosti v rebríčku je založené na úmernom zvýšovaní obratu, ktorý bol dosiahnutý v troch úspešných rokoch za sebou.
Organizátori berú do úvahy aj nepriestrelnú povesť a poctivosť ocenených firiem voči ich zákazníkom, zamestnancom a financiám.