pl PL     sk SK     en EN    
2014
Digital Virgo SA založila novú pobočku v Bukurešti: DIGITAL VIRGO S.A. VARSOVIA, POLONIA - SUCURSALA Bukurešť.
Potreba založiť lokálnu pobočku vzišla z faktu, že Rumunsko je zaujímavý trh s veľkým obchodným potenciálom v oboch segmentoch B2B aj B2C.
2013
Fúzia Avantis S.A. a Digital Virgo s.r.o. (predtým Blue Orange) a zmena názvu spoločnosti na Digital Virgo S.A., podľa pravidiel menovania firiem v iných krajinách.
2011
Spoločnosť Blue Orange s.r.o. premenovala na Digital Virgo s.r.o.
2011
Zriadenie novej sesterskej spoločnosti Digital Alea Sp. z oo, ktorej úlohou je implementovať projekty na trhu B2C.
2011
Začiatok strategickej kooperácie na systéme mobiParking so spoločnosťou SkyCash Poland SA, ktorá je operátorom virtuálnej peňaženky SkyCash.
2011
Zmena názvu spoločnosti z Jet Multimedia na Digital Virgo skupinou, ktorej členom je Avantis.
2009
Spoločnosť Blue Orange s.r.o. členom nadnárodnej skupiny Jet Multimedia. Francúzska skupina vstúpila vlastnícky do blue orange s.r.o. prostredníctvom jej poľskej pobočky Avantis S.A.
V 2006
Prevzatie 100% akcií Avantis skupinou Jet Multimetia. Transakcia je súčasťou stratégie Jet Multimedia na ďalšie expandovanie skupiny v strednej a východnej Európe. Jet Multimedia pokračuje v expanzií na zahraničnom trhu, čím posilňuje svoje postavenie v Európe (Francúzsko, Španielsko, Taliansko a Poľsko), severnej Afrike (Maroko, Tunisko) a v Amerike (Kanada, Argentína). Spojenie s Jet Multimedia umožní spoločnosti Avantis urýchliť svoj vývoj a rozšíriť svoje aktivity za hranice poľského trhu, do iných krajín východnej a strednej Európy, ktoré ukazujú vysoký trhový potenciál.
VI 2005
Fúzia so spoločnosťou "Emisja" vedie k ďalšiemu posilňovaniu prítomnosti v segmetne B2B a to najmä vďaka prevzatiu známej značky "Papla". Vďaka tejto transakcií je Avantis jedným z troch najväčších hráčov v poľskom segmente mobilných audiotexových služieb. 
III 2004
Prevádzkovanie vlastného kanálu na predaj multimediálneho obsahu v segmente B2C pod značkou mobista.pl
I 2004
Prevádzkovanie predaja hier Java pre mobilné terminály cez kanál B2B; Avantis navyše ponúka viac ako 300 produktov od najznámejších svetových firiem.
IV 2001
Avantis uvádza jednotný štandard číslovania pre celé Poľsko a štandard spoplatňovania SMS Premium pre všetkých telekomunikačných operátorov. Vstup na rýchlo sa vyvájajúci trh MVAS (audiotexové služby) vďaka spolupráci s TVN pri produkcií poľskej verzie programu Big Brother.
XII 2000
Artur Strychalski a Wojciech Łukawski zakladajú spoločnosť Avantis, ktorá ponúka služby e-business.