pl PL     sk SK     en EN    
Digital Virgo S.A. je hlavným prevádzkovateľom mobilných služieb s pridanou hodnotou (VAS) v Poľsku a na Slovensku. Digital Virgo S.A. je nástupnícka spoločnosť Avantis S.A. v Poľsku a blue orange s.r.o. na Slovensku. Sme na trhu od roku 2000 a počas tejto doby sme získali enormné množstvo skúseností, vytvorili fantastický team ľudí, vďaka ktorému sme schopní poskytovať našim Klientom - Partnerom služby na najvyššej úrovni. Aj v Rumunsku je veľký obchodný potenciál a preto Digital Virgo S.A. otvorilo svoju pobočku v Bukurešti v roku 2014.
Služby
Zaoberáme sa trhom B2B, kde sú našími partnermi mobilní telekomunikační operátori, výrobcovia mobilných terminálov, médiá, obchodníci, reklamné a marketingové agentúry. Naša sesterská spoločnosť Digital Alea S.A. sprostredkuje služby na trhu B2C - pre finálnych užívateľov - najmä cez služby www.papla.pl, wap.papla.pl, iplay.pl a mobilné aplikácie.
Technológie
Digital Virgo disponuje technológiou, ktorá umožňuje používanie všetkých dostupných kanálov na komunikáciu s finálným klientom. Ide o SMS správy, MMS správy, WAP, IVR, Java a tiež plnú integráciu týchto kanálov s webstránkami a sociálnymi sieťami.
Vďaka použitiu vhodných komunikačných kanálov sme schopný dosiahnuť prakticky každého užívateľa mobilných telefónov v Poľsku.
Široká škála mobilných riešení a aplikácií, rozsiahla základňa multimediálnych elementov ako je grafika, hudba a hry, kreatívny tím zamestnancov, to všetko umožňuje našej spoločnosti uspokojiť potreby naších klientov - partnerov tak, aby dosiahli svoje obchodné ciele.