pl PL     sk SK     en EN    

MÉDIÁ

Spolupráca s médiami (TV, rádio, tlač) je založená predovšetkým na sprostredkovaní zábavy cez mobilné telefóny. Zákazníkom sú ponúkané súťaže, lotérie a iné multimediálne služby.
Naša spoločnosť dáva médiám možnosť obohatiť svoju ponuku o rôzne prieskumy, dotazníky, súťaže o ceny. Prináša spôsob, ako získať spätnú väzbu od zákazníkov.
Zabezpečujeme aj nástroje na publikovanie informačného obsahu pre mobilné zariadenia: informačné služby SMS, MMS, mobilné aplikácie a WAP stránky.
Ponúkané produkty:
  • súťaže a SMS lotérie (na platforme mQube)
  • multimédia (služby poskytujúce obsah)
  • informačné služby SMS a MMS
  • aplikácie pre mobilné telefóny
  • služby WAP