pl PL     sk SK     en EN    

DEVELOPERI APLIKÁCIÍ

Spoločnosť Digital Virgo ponúka developerom špecializované ponuky a to predovšetkým vďaka vlastným skúsenostiam s tvorbou mobilných aplikácií. Vieme spoľahlivo odhadnúť, aké doplnkové služby developeri potrebujú.
Prvou z našich kľúčových služieb pre developerov mobilných aplikácií je Justpush, služba určená na správu Push notifikácií v aplikáciách, ktoré zaručujú komunikáciu s používateľmi smartfónov.
Službu je možné použiť tromi spôsobmi:
  • Na profitovanie z reklamných prvkov v aplikáciách - developer zašle svoju aplikáciu reklamnej sieti Justpush a profituje na kampaniach, ktoré budú dostupné aj v ich aplikácií,
  • Na propagovanie mobilnej aplikácie v sieti Justpush - developer má možnosť spustiť reklamnú kampaň v iných aplikáciách cez modul Justpush,
  • Na komunikáciu s užívateľmi aplikácie - aktivovanie užívateľov, zasielanie upozornení o nových ponukách, reklama na ďalšie aplikácie developera.
Druhou službou pre developerov je možnosť zavedenia mobilných transakcií pre užívateľov operačného systému Android v mobilných telefónoch. Toto riešenie je určené najmä pre partnerov, ktorí majú záujem o alternatívne metódy monetizácie ako sú tie v Google Play. Transakcie prebiehajú za využitia Premium SMS a Direct Billing. Na výber sú transakcie jednorazové aj opakované.
Ponúkané riešenia:
  • Justpush - Push notifikácie v aplikáciách
  • Mobilné platby v aplikáciách
  • Odosielanie SMS