pl PL     sk SK     en EN    

WEB STRÁNKY

V oblasti mobilných transakcií spolupracuje Digital Virgo s partnermi, ktorí prevádzkujú vlastné web stránky. Mobilné transakcie sú obľúbeným riešením pri monetizácií obsahu web stránok, najmä čo sa týka produktov za relatívne nízke ceny. Používatelia zasielajú Premium SMS správy, čím získavajú prístup k platenému obsahu, prémiovému obsahu alebo rôznym typom virtuálnych peňazí.
Premium SMS je aj naďalej najpopulárnejšou voľbou pri jednorazových platbách. Užívateľ zašle SMS správu so špecifickou predvoľbou, načo je mu obratom zaslaný kód. Tento kód potom použije na web stránke. Ak je kód platný, užívateľ získa prístup k zakúpenému obsahu.
Naši partneri majú možnosť zvoliť aj opakované platby (predplatné). V takomto prípade sa užívateľ zaregistruje, čím súhlasí s poplatkami za službu (napr. týždenné poplatky po doručení MT Premium). Poplatok umožňuje užívateľovi prístup k službe alebo virtuálnej mene, ktorú môže použiť na nákup obsahu.
V roku 2013 sa spoločnosť Digital Virgo spojila so spoločnosťou T-Mobile, aby vytvorili inovatívnu službu poskytujúcu mobilné transakcie na Poľskom trhu pod názvom "Buy through T-mobile". Ďalej uvádzaná ako Direct Billing (priama fakturácia). Služba umožňuje flexibilný druh platby, ktorý úspešne konkuruje on-line transakciám. Na domácom trhu zatiaľ nemá konkurenciu. Digital Virgo poskytuje podobné služby aj všetkým operátorom aj na Slovensku.
Aplikované riešenia:
  • Message Proxy Service - API pre jednorazové transakcie
  • MT Service Proxy - API pre predplatené služby
  • Justpay (www.justpay.pl) - webová služba pre nezávislé zriadene a spravovanie mobilných transakcií
  • Direct Billing a Mobile Billing