pl PL     sk SK     en EN    

OBCHODNÍCI

Spoločnosť Digital Virgo taktiež spolupracuje s obchodníkmi, ktorí dávajú prednosť priamemu kontaktu s poskytovateľmi mobilných služieb. Kooperácia sa na jednej strane môže vzťahovať na mobilný marketing a na druhej strane na projekty spojené s podporom predaja a CRM (customer relationship management, manažérstvo vzťahov so zákazníkmi).
V otázke podpory predaja je v oblasti mobilnej komunikácie najpopulárnejším riešením kontakt cez SMS správy, známy aj ako "callback". Reklamný materiál tak obsahuje meno a telefónny kontakt partnera spoločnosti Digital Virgo. Spotrebiteľ na toto číslo odošle SMS správu a následne ho kontaktuje pracovník call centra, ktorý ho oboznámi s ponúkanými produktmi. Tento typ služby je často využívaný v sektore bankovníctva a poisťovníctva.
S spolupráci s obchodníkmi sa venujeme projektom mobilných aplikácií a mobilných web stránok, ktoré majú na starosti správu služieb ponúkaných danou firmou. Tieto originálne riešenia sú navrhnuté tak, aby plne vyhovovali potrebám platformy nášho klienta.
Aplikované riešenia:
  • SMS súťaže a lotérie
  • Aplikácie pre mobilné telefóny
  • Súťaže cez služby WEB a WAP
  • SMS kontakt
  • Automatické odosielanie SMS správ (CRM)