pl PL     sk SK     en EN    

MEDIÁLNE AGENTÚRY

Digital Virgo vyvíja v spolupráci s mediálnymi agentúrami riešenia v oblasti mobilnej reklamy a mobilného marketingu. Naša spoločnosť asistuje pri tvorbe mobilných médií, najmä vo forme SMS, Push a banerových kampaní v rámci mobilných aplikácií.
Hlavným rysom kampaní, ktoré sa realizujú cez mobilné médiá, je fakt, že tieto kampane môžu byť navrhnuté so značnou presnosťou a dosahujú vysokú odozvu. Najvhodnejšími mechanizmami pre tieto potreby sú preto modely CPC, CPA a CPI.
Medzi činnosti Digital Virgo spadá aj navrhovanie riešení po spustení akcie užívateľom, tj. napríklad po kliknutí na reklamu. Patrí k nim, mimo iné, kontakt za pomoci SMS správ (spojenie s konzultantom, webový dotazník, prihlásenie do súťaže, inštalácia novej aplikácie a pod.).
Mediálnym agentúram ponúkame:
  • SMS kampane
  • Push a banerové kampane
  • SMS a webové dotazníky
  • Aplikácie pre mobilné telefóny
  • Vstupné stránky WEB a WAP