pl PL     sk SK     en EN    

REKLAMNÉ AGENTÚRY

Jednou z kľúčových činností spoločnosti Digital Virgo je poskytovať služby reklamným agentúram, ktorých činnosť sa zameriava na mobilný marketing. Naši špecialisti sa podieľajú na projektoch zverených reklamným agentúram, pričom ich hlavným cieľom je splnenie požiadaviek klienta. Naše skúsenosti nám umožňujú ponúkať optimálne riešenia, ktoré budú plne vyhovovať zámerom klienta a jeho dostupným rozpočtom. Efektivitu propagačných kampaní zabezpečujú naše overené štandardné postupy a inovatívne riešenia. Pre potreby jednotlivých kampaní a cieľových skupín zákazníkov využívame rozmanité komunikačné kanály, napríklad mobilné aplikácie, SMS, MMS, Voice, Web alebo WAP.
Ďalším krokom je vyhodnotiť najvhodnejšie postupy, zvažujú sa tiež možnosti implementácie služieb. Spustenie komunikačných kanálov a ich fungovanie prebieha za pomoci našej technickej platformy, ktorá služby monitoruje počas celej kampane. K dispozícií je nepretržitá technická podpora. V prípade akýchkoľvek problémov je pripravený zasiahnuť pridelený obchodný asistent.
Spoločnosť dohliada na správe fungovanie služby a stará sa o jej doručenie operátorom. Napomáha tiež formulovať vhodné pravidlá tak, aby boli v súlade s predpismi.
V rámci spolupráce s reklamnými agentúrami sprostredkujeme:
  • SMS a MMS súťaže a lotérie
  • Aplikácie pre mobilné telefóny
  • Súťaže využívajúce služby WEB/WAP
  • Facebookové aplikácie
  • Logistiku a súťažné ceny
  • Multimédia (zaručené výhry)