pl PL     sk SK     en EN    

MULTIMÉDIA

Multimediálne prvky pre mobilné telefóny (často nazývané content, obsah), sa na trhu začali objavovať v čase, keď do mobilných telefónov pribudla možnosť nahrávania vlastného obsahu.
Časť obsahu, ktorý ponúka spoločnosť Digital Virgo, je vyskladaný z vlastných zdrojov, avšak väčšina tohto obsahu sú vysokokvalitné produkty našich nezávislých dodávateľov. Najmä vďaka zahraničným dodávateľom si Digital Virgo môže dovoliť ponúkať široké portfólio produktov. Dbáme nato, aby nami ponúkané produkty spĺňali parametre iba tých najlepších a najmodernejších produktov na trhu.
Spoločnosť Digital Virgo ponúka svoj tovar ako jednotlivým užívateľom, tak aj firmám, ktoré majú záujem takéto produkty ďalej šíriť medzi svojich zákazníkov, napr. vo forme propagačného materiálu.

CHATY

Spoločnosť Digital Virgo v minulosti spolupracovala na mnohých projektoch s operátormi ako Fun Skan a Czater. Počas tejto spolupráce sme vyvinuli špecializovanú platformu, ktorá ponúka najmodernejšie chatové služby vysokej technologickej kvality.
Naša chatová platforma bola vyvinutá tak, aby vyhovovala viackanálovým operáciám: SMS, MMS, IVR, WAP, WWW a mobilným aplikáciám s možnosťou nezávislého fungovania a interakcie. Platforma prevádzkuje rozšírené možnosti hovorov pre užívateľov, ktorí majú záujem o vytvorenie chatových spojení podľa špeciálnych kritérií a faktorov. Efektívne lokalizuje vhodných užívateľov na rozhovor cez chat.
Všetkým užívateľom je pridelený profil, kde sú uvedené užitočné informácie (prezývka, vek, pohlavie, záujmy), pomocou ktorých vie užívateľ vyhľadať vhodných ľudí na chat. Platforma umožňuje komunikovať s viacerými ľuďmi naraz.
Mobilný lokalizačný mechanizmus platformy vyhľadáva osoby v najbližšom okolí užívateľa (napr. v Poľsku). Za pomoci tohto mechamizmu sa užívateľ dokáže presunúť na iné miesto (napr. do iného mesta v Poľsku) bez toho, aby fyzicky zmenil svoju polohu. Presmerovanie prebieha na báze zemepisných súradníc, cez ktoré systém vyhľadá osoby, s ktorými sa v danej oblasti dá nadviazať rozhovor.
Po skúsenostiach s chatom sa spoločnosť Digital Virgo rozhodla pracovať aj na hrách, ktoré sú viazané na určité územie. Prvým takým projektom je Ghost Game, kde sa užívateľ stáva lovcom duchov. Pri pohybe vo virtuálnom alebo reálnom priestore sa stretáva s duchmi a snaží sa ich chytiť. Hru je možné hrať ako jednotlivec alebo v skupine viacerých hráčov, pričom cieľom je buď spolupracovať na úlohách alebo medzi sebou súťažiť.