pl PL     sk SK     en EN    

SMS, MMS A VOICE KAMPANE

SMS, MMS a Voice kampane umožňujú priamy prístup správ k telefónu užívateľa. Ich využitie je široké, od propagácie produktov, cez informácie o nadchádzajúcich udalostiach, až po rôzne pripomienky a správy o vernostných programoch.
Dostupné sú všetky typy SMS kampaní:
 • SMS správy s dynamickým, alfanumerickým obsahom
 • Hlasové správy
 • MMS (obrazové prezentácie Slideshow, zvukové správy, MMS balíčky)
 • Flashové SMS správy
 • WapPush správy
Kampaň môže byť uskutočnená výlučne na strane spoločnosti Digital Virgo (pod vedením našich špecialistov) alebo na strane partnera za pomoci poskytovaných webových nástrojov (PowerBulkman, JustSend) a API (odosielanie správ je integrované priamo do platformy klienta).
Správy môžu byť odoslané vo forme hromadnej kampane v objeme niekoľko stoviek tisícov správ denne alebo vo forme jedného SMS upozornenia, generovaného na základe udalostí v systéme partnera.
Partner môže v čase odosielania merať efektivitu doručených správ. Správam je možné priradiť žiadosť o potvrdenie doručenia.
Odosielanie SMS správ je dostupné v mnohých krajinách sveta: Poľsko, Slovensko, Francúzsko, Česká republika, Maďarsko, Rusko, Rumunsko, Veľká Británia, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Ukrajina, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Chorvátsko.

JUSTSEND - WWW.JUSTSEND.PL

Systém Justsend je určený na nezávislé odosielanie hromadných SMS správ.
Na prístup k panelu musí užívateľ:
 • Uskutočniť registráciu a aktivovať svoje konto na www.justsend.pl
 • Zakúpiť si dostačujúce množstvo produktov
 • Vložiť telefónne čísla, na ktoré budú správy odoslané. Čísla sa dajú vkladať manuálne alebo z .txt súboru. Potom už stačí iba potvrdiť odosielanie správ.
Dôležité informácie o paneli Justsend:
 • Registrácia do systému Justsend je bezplatná, užívateľ platí len za odoslané SMS správy, nebudú mu účtované žiadne ďalšie poplatky,
 • Systém je dostupný nepretržite na www.justsend.pl, kde sú uvedené ceny jednotlivých SMS správ.
 • Správy sú odoslané okamžite po schválení užívateľom (od 8:00 do 23:00).
 • Možnosť aktualizácie údajov, nie je potrebná nová registrácia
 • Užívateľ má prístup ku kvantitatívnym a finančným štatistikám účtu.

  SIEŤ REKLÁM PRE MOBILNÉ TELEFÓNY

Reklamy v mobilných telefónoch sú ideálnym spôsobom, ako sa priblížiť zvolenej cieľovej skupine na celom svete. Existujú dva typy takejto reklamy: reklama umiestnená v mobilnej aplikácií (In App Ads) a mimo nej (-ex), reklama umiestnená na oznamovacej lište domovskej obrazovky telefónu (Out App Ads). Operačný systém Android sprostredkuje tie najlepšie cesty, ako doručiť marketingové správy užívateľom.
 • Reklamné správy sa môžu  zobrazovať v čase, keď užívateľ aplikáciu aktívne používa (Interstital, banery AppWall)
 • Inovatívne riešenia pre produkty a kampane firemných značiek (brand campaigns)
 • V ponuke sú grafické a textové formáty, ktoré zaručia, že vplyv na užívateľa bude jedinečný v každej oblasti marketingovej komunikácie
 • Cieľové skupiny užívateľov presne vymedzíte podľa: typu aplikácií, typu zariadenia, typu pripojenia (WiFi a 3G, model použitého zariadenia, krajina užívateľa, zamestnanie užívateľa a pod.)
Naši obchodní partneri majú možnosť navoliť, aké call2action postupy budú nasledovať po kliknutí na reklamu:
 • Click2App - po kliknutí na reklamu sa otvorí aplikácia (dostupné pri špecifickom umiestnení aplikácie)
 • Click2Web - po kliknutí sa zobrazí web stránka alebo jej mobilná verzia
 • Click2Market - po kliknutí sa zobrazí stránka aplikácie na Google Play
 • Click2Call - po kliknutí je automaticky uskutočnený hovor na zvolené telefónne číslo
 • Click2SMS - po kliknutí systém automaticky vyplní obsah SMS správy a číslo príjemcu.

JUSTPUSH - WWW.JUSTPUSH.PL

Justpush je innovatívna platforma typu RTB (automatizovaný nákup reklamného priestoru v reálnom čase na báze aukcií). Umožňuje presné zameranie užívateľov aplikácií, ktorých zariadenia podporujú nástroje SDK (software development kit, súbor nástrojov pre vývoj softvéru).
Naši obchodní partneri majú možnosť vytvárať kampane cez vlastný ovládací panel na webe, s využitím vybraných marketingových materiálov. Kampane je možné opätovne upravovať podľa neskorších výsledkov.
V prípade, že hľadáte moderný, výkonný reklamný kanál, Justpush je v prvom rade ideálnym nástrojom na získanie nových užívateľov v sieti Justpush. Systém navyše poskytuje jedinečnú príležitosť ako sa spojiť s existujúcou databázou vašej aplikácie. To všetko máte na dosah pomocou reklamy na webstránkach a IM stránkach. MODEL ADVERTISER
V prípade, že ste developer alebo vydavateľ a máte záujem začať svoju aplikáciu predávať, Justpush poskytuje reklamu na zvýšenie vašich príjmov. MODEL DEVELOPER
Pokiaľ máte aplikáciu a potrebujete nový komunikačný, Justpush je najlepší spôsob ako byť v kontakte so svojimi klientami. Získate plnú kontrolu nad životným cyklom aplikácie. MODEL PARTNER 
Justpush ponúka spôsob ako úspešne zamerať cieľové skupiny užívateľov podľa rôznych parametrov: typu zariadenia, krajiny užívateľa, jazyka užívateľa, verzie operačných systémov, stiahnutých aplikácií, typu pripojenia (WiFi a 3G).
Jednoduché rozhranie umožňuje definovať akcie ako Click2App, Click2Web, Click2Market, Click2SMS a Click2Call.
Viac informácií nájdete na justpush.pl