pl PL     sk SK     en EN    

APLIKÁCIE PRE MOBILNÉ TELEFÓNY

Spoločnosť Digital Virgo sa tvorbe softvérov pre mobilné telefóny venuje už dlhé roky. Naša ponuka prešla v priebehu času mnohými zmenami a spolu s vývojom technológií sa neustále rozširovala. Digital Virgo navrhuje a implementuje aplikácie pre mobilné telefóny a tablety podľa potreby svojich klientov.
Naše portfólio zahŕňa nasledujúce typy aplikácií: informačné, obrazové, edukačné, zamerané na predaj a reklamu, festivalové, zábavné, herné.
Aplikácie pre mobilné telefóny majú široké pole využitia:
 1. Prezentácia produktov a služieb v forme katalógu
 2. Objednávky a nákup
 3. Integrácia do sociálnych sietí
 4. Komunikačná podpora za hranice aplikácie
  • click2voice: vytáčanie telefónnych čísel (napr. linka technickej podpory)
  • click2e-mail: odosielanie emailov
  • click2SMS: odosielanie SMS správ (napr. na prihlásenie do súťaže, žiadosť o nadviazanie kontaktu)
 5. Súťaže
  • Zadávanie kódu, hesla, čísla účtenky
  • Skenovanie QR kódu zo zásielky
  • Vyplňovanie kvízov a dotazníkov
  • Pridávanie fotografií
 6. Systém pre správu vzdialeného obsahu (CMS)
 7. Lokalizácia cez GPS a mapy
 8. Skener a generácia kódov QR
 9. Rozšírená realita - prezentácia vizuálnych objektov a iného obsahu pomocou naskenovania popisných značiek (definovaných objektov) ako určujú špecificky navrhnuté procesy aplikácie.
Hlásenie aktivity užívateľov
Každá aplikácia funguje na základe použitia mechanizmov, ktoré budú podávať hlásenie o správaní užívateľov. Ide o rôzne upozornenia, hlásenia o nákupe, zaznamenaných výsledkoch a pod. Zahrnuté sú aj hlásenia o najčastejšie používaných funkciách a funkciách, ktorým užívatelia venujú najviac času. Na tieto účely sa bežne využíva aplikácia Google Analytics.
Monitorovanie aktivity užívateľov napomáha pri optimalizácií aplikácie a jej neskorších verzií tak, aby čo najlepšie vyhovovala zvolenej cieľovej skupine.

HRY PRE MOBILNÉ TELEFÓNY

Dynamický vývoj hier, mobilných telefónov a preferencií ich užívateľov umožňuje využitie hier v oblasti marketingu.
Akciová spoločnosť Digital Virgo ponúka tvorbu originálnych hier na objednávku ako nosný prvok alebo doplnok reklamných kampaní.
Hry je možné vytvoriť z konceptov ponúkaných spoločnosťou Digital Virgo alebo na základe návrhu obchodných partnerov.
Hry môžu byť používané ako marketingový nástroj na:
 • Vytvorenie značkového produktu, ktorý je dielom spoločnosti Digital Virgo (advergames, reklamné hry)
 • Tvorbu jednoduchých hier na báze populárnych herných konceptov
 • Umiestňovanie statických reklamných prvkov (product placement, umiestňovanie produktov)
 • Umiestňovanie dynamických reklamných prvkov (in-game advertising, herná reklama)
 • Podnikanie marketingových akcií medzi skupinami hráčov (game event marketing, marketing herných podujatí)
 • Vhodné využitie herných mechanizmov (rivalita, prepojenie so sieťou Facebook, výherné ceny pre najlepších hráčov, rebríček najlepších hráčov, zasielanie pozvánok a odporúčaní)

PLATFORMY

Vďaka dlhoročným skúsenostiam je spoločnosť Digital Virgo schopná sprostredkovať odborné poradenstvo pre svojich partnerov. Rozumieme špecifikám rôznych zariadení a verzií systémov, čo zaručuje, že nami vytvorené aplikácie budú zodpovedať nárokom a potrebám jednotlivých skupín užívateľov.
Vyvíjame a implementujeme mobilné aplikácie pre operačné systémy iOs (iPhone, iPad), Android, Windows Phone a Firefox OS.

REKLAMNÁ PODPORA APLIKÁCIÍ

Našim partnerom zaručujeme, že okrem samotnej mobilnej aplikácie dodáme aj užitočné rady, ako aplikáciu najlepšie zviditeľniť a ako viesť jej propagačnú kampaň.
Špecialisti Digital Virgo budú dbať o to, aby bola aplikácia riadne spropagovaná a postarajú sa o vybudovanie jej plánovaného pokrytia. Na tieto účely budú použité firemné reklamné kanály, napr. aplikácia Justpush a globálne siete ako Admob, Airpush, Adwords.
Pre potreby našich reklamných kampaní využívame viacero modelov, predovšetkým modely CPC (cena za kliknutie) a CPA/CPI (cena za vykonanú akciu, cena za zobrazenie).

KOMUNIKÁCIA S UŽÍVATEĽMI APLIKÁCIÍ

Ďalším dôležitým faktorom prevádzkovania vlastnej aplikácie je manažment vzťahov s užívateľmi. Spoločnosť Digital Virgo ponúka unikátne riešenie, pomocou ktorého môžu naši partneri udržiavať nepretržitý kontakt so užívateľmi ich aplikácie.
Toto riešenie spočíva vo forme hlásení zo serveru Push (Justpush). Server pracuje so špeciálnymi komunikačnými modelmi, ktoré sú prepojené s užívateľmi aplikácie, čím vytvára exkluzívnu zónu pre nášho partnera.
Naši partneri majú prístup k on-line ovládaciemu panelu, pomocou ktorého je možné odosielať textové a obrazové upozornenia, ktorých súčasťou sú odkazy na jednotlivé funkcie danej aplikácie, odkazy na stiahnutie iných aplikácií, odkazy na mobilné verzie web stránok, odosielanie SMS správ a volanie vybraných telefónnych čísel.
Nepretržitá komunikácia s užívateľmi aplikácií vytvára prostredie pre budovanie vzťahov so zákazníkmi. Sprístupňuje efektívnejší a rozsiahlejší príjem spätnej väzby a navyše aj nabáda zákazníkov, aby aplikáciu využívali pravidelne a aby sa jej prostredníctvom zoznámili s ďalšími dostupnými produktmi.

TRANSAKCIE VRÁMCI APLIKÁCIÍ

Spoločnosť Digital Virgo sa mimo iné špecializuje na postupy výkonov transakcií v rámci aplikácií pre mobilné telefóny. Naše priame spojenie s operátormi mobilných sietí v Poľsku a iných krajinách nám umožňuje poskytovať kvalitné služby ako Premium SMS a Direct Billing (priama fakturácia). Našim partnerom sme schopní ponúknuť aj ďalšie špičkové riešenia.
Okrem toho, Digital Virgo spolupracuje aj s obchodnými špecialistami na platbu cez debetné karty (napr. SkyCash). Ponúkame tiež kompletné služby pri výkone rôznych typov transakcií.