pl PL     sk SK     en EN    
DIGITAL VIRGO S.A.,
ORGANIZACNÁ ZLOŽKA
Šustekova 51
85104 Bratislava
tel.: +421 265 413 561
fax: +421 265 413 543
e-mail: info@digitalvirgo.sk

Stiahnúť vizitku

IČ DPH: SK 4020410603
IČO: 47 334 983

Obrazek CaptchaSúhlasím, aby boli moje osobné údaje spracované spoločnosťou Digital Virgo S.A., ktorej registrované sídlo je v meste Varšava (kontrolór osobných údajov), na účely zodpovedania zaslaného dotazu, v zmysle § 926 zákona č. 101 zo dňa 29.8.1997 Z. z. o ochrane osobných údajov (2002) v znení neskorsích predpisov. Súhlasím s tým, aby mi odpoveď bola zaslaná na emailovú adresu alebo telefonicky, v zmysle § 1204 zákona č. 144 Z. z. o poskytovaní elektronických služieb (2002) v znení neskorších predpisov. Sprístupnenie vlastných osobných údajov je dobrovoľné. Mám právo na prístup, aktualizácia a opravu týchto údajov.

Súhlasím, aby boli moje osobné údaje spracované spoločnosťou Digital Virgo S.A., ktorej registrované sídlo je v meste Varšava (kontrolór osobných údajov), na marketingové účely, v zmysle § 926 zákona č. 101 zo dňa 29.8.1997 Z. z. o ochrane osobných údajov (2002) v znení neskorsích predpisov. Súhlasím s tým, aby mi boli zasielané informácie o produktoch a službách Digital Virgo, telefonicky alebo na emailovú adresu, v zmysle § 1204 zákona č. 144 Z. z. o poskytovaní elektronických služieb (2002) v znení neskorších predpisov. Sprístupnenie vlastných osobných údajov je dobrovoľné. Mám právo na prístup, aktualizácia a opravu týchto údajov.

Odhlásiť z reklamných SMS a SMS predplatného